ویدئومپینگ


تاریخچه ویدئومپینگ

تاریخچه ای مختصر از ویدئومپینگ

هر آنچه از ویدئومپینگ می بایستی برای شروع دانست ...


از جمله کاربردهای گسترده ویدئومپینگ مربوط به ویدئومپینگ در تریکوهای لباس و بر روی لباس های این مراکز و در نمایشگاه های لباس می باشد که در 10 سال اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است.
ویدئو مپینگ در ایجاد جذابیت برای افراد نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

۱۹۹۱ دیزنی لند نه تنها در استفاده از این تکنولوژی پیشگام بود، بلکه در سال ۱۹۹۱ برای اولین بار حق ثبت اختراع «آپارات و روش های پروجکشن بر روی اشیای سه بعدی» را از آنِ خود کرد. ۱۹۹۴ «جنرال الکترونیک» نیز در سال ۱۹۹۴ اختراع «یک سیستم و روش برای افزودن تصاویر سه بعدی کامپیوتر بر روی شیء واقعی با همان ویژگی ها در فضای واقعی» را به نام خود ثبت کرد.
۱۹۹۸ ویدئو مپینگ (video mapping) به شکل آکادمیک توسط رمش راسکار، گِرِگ ولچ و هنری فاچز دنبال شد. اختراع آنها به نام «دفتر کار آینده» دنیایی را تصویر می کرد که در آن پروژکتورها همه ی سطوح را پوشش می دادند. توسط این اختراع به جای خیره شدن به صفحه ی کوچک مانیتور، پرسنل شرکت ها قادر بودند دقیقا از پشت میز خود از همکاران خود تصاویر سه بعدی بر روی سطح بزرگ دیوار و غیره دریافت کنند.
۲۰۰۴ از سال ۲۰۰۴ به بعد ویدئو پروژکتورهای هوشمند وارد بازار شدند و پیشرفت های چشمگیری در ویدئو مپینگ (video mapping) حاصل شد.