شرایط گارانتی

  • ارائه برچسب گارانتی روی جعبه محصول و فاکتور خرید در هنگام استفاده از گارانتی ضروری است.
  • خدمات گارانتی تنها شامل تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب دستگاه پس از تایید کارشناس میباشد.
  • خدمات گارانتی تنها توسط تعمیرگاه شرکت ارتباط صدای گویا و توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد.
  • صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل ونقل ،تماس یا نفوذ اب ومواد شیمیایی، اتش وحرارت زیاد، گرد وغبار شدید، نوسانات برق، رعدوبرق، وحوادث طبیعی شامل گارانتی شرکت ارتباط نمیباشد.
  • استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه شامل گارانتی شرکت ارتباط نمیباشد.
  • هر نوع دستکاری،خدشه یا کنده شدن سریال دستگاه موجب ابطال گارانتی میشود.
  • هزینه ارسال تا تعمیرگاه و بالعکس در مدت گارانتی به عهده شرکت میباشد.
  • تحویل دستگاه تنها با رسید تعمیرگاه انجام میگردد. بدیهی است صاحب رسید مالک دستگاه طلقی میشود.
  • جاگذاری اشتباه کارت حافظه وصدمه به پورت ورودی کارت حافظه ، شامل گارانتی نمیباشد.