درخواست فعال سازی گارانتی

ورودی نامعتبر
کد گارانتی قبلا ثبت شده است. وضعیت گارانتی را چک نمائید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
شماره موبایل صحیح نیست!
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

شرایط گارانتی

ارائه برچسب گارانتی روی جعبه محصول و فاکتور خرید در هنگام استفاده از گارانتی ضروری است.

خدمات گارانتی تنها شامل تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب دستگاه پس از تایید کارشناس میباشد.

خدمات گارانتی تنها توسط تعمیرگاه شرکت ارتباط صدای گویا و توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد.

صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل ونقل ،تماس یا نفوذ اب ومواد شیمیایی، اتش وحرارت زیاد، گرد وغبار شدید، نوسانات برق، رعدوبرق، وحوادث طبیعی شامل گارانتی شرکت ارتباط نمیباشد.

استفاده نادرست از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه شامل گارانتی شرکت ارتباط نمیباشد.

هر نوع دستکاری،خدشه یا کنده شدن سریال دستگاه موجب ابطال گارانتی میشود.

هزینه ارسال ودریافت دستگاه به عهده صاحب دستگاه میباشد.

تحویل دستگاه تنها با رسید تعمیرگاه انجام میگردد. بدیهی است صاحب رسید مالک دستگاه طلقی میشود.

جاگذاری اشتباه کارت حافظه وصدمه به پورت ورودی کارت حافظه ، شامل گارانتی نمیباشد.